Kaizen

Det japanska begreppet "Kaizen" innebär i korthet ett strävande efter kontinuerlig förbättring. För oss som fritidsband är detta en av våra ledstjärnor. Vi spelar bara för vår eget höga nöjes skull. För att spelglädjen ska hållas vid liv vill vi ständigt bli en aning bättre. Och, som så ofta sagts, inget sker av sig själv.

Tre nyckelpersoner i Sundbybergs Storband har en stor del i vår "Kaizen".

 J7

Janne Sjunnesson
Grå eminens i bandet sedan år 2000.

Letar oförtröttligt efter ny musik. Lyssnar, kontaktar arrangörer och köper nya arrangemang. Styr över vår imponerande repertoir som numera innehåller över 570 arrangemang. 

Sköter bandets  ekonomi, marknadsföring och virala ytor.

 LB Lennart Backman
Ordförande i föreningen sedan 2001. 

Kallar sig "vaktmästare" men är  den som håller samman det mesta.

Tar i det praktiska och ser till att spelningar, lokaler och bandets medlemmar fungerar.

Hanterar kontakterna med omvärlden. 

 JJ  

Jan Jansson
Repetitör och dirigent sedan 2010.

Ständigt krävande. Alltid inspirerande.

En fantastisk tillgång för oss i bandet. Bidrar generöst med egna välskrivna och svängiga arrangemang. 

Janne är en verklig nestor när det gäller storbandsmusik. Det han inte kan är inte värt att veta. Gör varje torsdag till en upplevelse.